Vedtekter:
Klikk her  
Ordensregler:
Klikk her  
Branninstruks:
Klikk her
Gjesteparkering:
Klikk her
Ventilasjonsanlegget:
Klikk her
Sandefjord Bredbånd:
Klikk her


VELKOMMEN TIL VÅR NETTSIDE. 
Her finner du aktuelle opplysninger om sameiets organisering og drift. 


Vår nettside er under utarbeidelse...

Siste års regnskap:
Klikk her
Styrets årsmelding - siste år:
Klikk her  
Protokoll fra siste årsmøte:
Klikk her

GENERELLE OPPLYSNINGER:
Sameiet består av 64 eierseksjoner, og ble opprettet i 1999.
Da ble den gamle Handelskolebygningen opprustet og omgjort til eierseksjoner.
I tillegg ble det bygget nye boligblokker, den ene som videreføring til den gamle Handelskolebygningen langs Jernbanealleen, og den andre som "selvstendig" blokk langs Landstadsgate.

Den gamle Handelskolebygningen fikk adresse: Landstadsgate 26.
Påbygget langs Jernbanealleen fikk adresse: Landstadsgate 28.
Den "selvstendige" blokken langs Landstadsgate fikk adresse: Landstadsgate 30.
Alle med postnummer 3210 SANDEFJORD.

Sameiet har eget garasjeanlegg, men ikke alle eierseksjonene har garasjeplass.
I garasjeanlegget er det montert "sentralsystem" for lading av el-bil, men den enkelte el-bileier må selv dekke kostnaden med montering av lader fra "sentralsystemet" til egen parkeringsplass.

Sameiet har egen gjesteleilighet, som seksjonseierne kan leie for et rimelig leiebeløp (leiebeløpet betales via VIPPS nr 624907).

Sameiets motto er "Godt naboskap"   😊           

ANDRE OPPLYSNINGER:
Sameiet er forsikret i Gjensidige Forsikring ASA
Ved seksjonseierskifte påløper et eierskiftegebyr på NOK 2.500 (vår forretningsfører kan kreve dekning for sin part i et eierskifte, ut over de nevnte kr 2.500).