Vedtekter:
Klikk her  
Ordensregler:
Klikk her  
Branninstruks:
Klikk her 
Gjesteparkering:
Klikk her
Ventilasjonsanlegget:
Klikk her 

Sandefjord Bredbånd:
Klikk her
Gjesteleilighet:
Klikk her


VELKOMMEN TIL VÅR NETTSIDE. 
Her  finner du aktuelle opplysninger om sameiets organisering og drift. 

Regnskap - siste år:
Klikk her
Styrets årsmelding - siste år:
Klikk her  
Årsmøteprotokoll - siste år:
Klikk her

GENERELLE OPPLYSNINGER:
Sameiet består av 64 eierseksjoner, og ble opprettet i 1999.
Da ble den gamle Handelskolebygningen opprustet og omgjort til eierseksjoner.
I tillegg ble det bygget nye boligblokker, den ene som videreføring til den gamle Handelskolebygningen langs Jernbanealleen, og den andre som "selvstendig" blokk langs Landstadsgate.

Den gamle Handelskolebygningen fikk adresse: Landstadsgate 26.
Påbygget langs Jernbanealleen fikk adresse: Landstadsgate 28.
Den "selvstendige" blokken langs Landstadsgate fikk adresse: Landstadsgate 30.
Alle med postnummer 3210 SANDEFJORD.

Sameiet har eget garasjeanlegg, men ikke alle eierseksjonene har garasjeplass.
I garasjeanlegget er det montert "sentralsystem" for lading av el-bil, men den enkelte el-bileier må selv dekke kostnaden med montering av lader fra "sentralsystemet" til egen parkeringsplass.

Sameiet har egen gjesteleilighet, som seksjonseierne kan leie for et rimelig leiebeløp.
PS: Leiebeløpet betales via VIPPS nr 624907.

Sameiets motto er "Godt naboskap"   😊           

ANDRE OPPLYSNINGER:
Sameiet er forsikret i Gjensidige Forsikring ASA.
Ved seksjonseierskifte påløper et eierskiftegebyr på NOK 2.500.
PS: Vår forretningsfører kan kreve dekning for sin part i et eierskifte, ut over de nevnte kr 2.500.